Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Finanční analýza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Zhodnocení finančního zdraví konkrétního podniku metodami finanční analýzy a návrhy ke zlepšení současné situace
 (Petra Šefčíková)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/y2v2m/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Finanční stabilita a výkonnost podniku z pohledu moderních metod měření výkonnosti
 (Martina Tapšíková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rh836/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Analýza vnější ekonomické rovnováhy ČR (analýza vývoje stavových i tokových proměnných a jejich souvislosti s měnovým kursem)
 (Jitka Vávrová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22398 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Hodnocení finančního zdraví podniku Měšťanský pivovar Strakonice a. s.
 (Markéta Rohelová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wab8k/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance & Bachelor of Science in Business Administration | Theses on a related topic

Zhodnocení ekonomické situace společnosti Hudebka s.r.o. metodami finanční analýzy a návrhy k jejímu řešení
 (Vladimíra Bukajová)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/meo0b/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vnější ekonomická rovnováha České republiky a vliv salda běžného účtu na vývoj měnového kurzu
 (Klára Bartáková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76217 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Finanční analýza společnosti Bonatrans group a.s.
 (Veronika Dostálová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130176 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Finanční analýza ZS Slatina pod Hazmburkem, a.s.
 (Tomáš Laube)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/c1sgs/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů
 (Štěpánka Freismuthová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i21z7/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční analýza ekonomických ukazatelů České spořitelny
 (Klára Bláhová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//8zhcm7// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)