Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

trombin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Monitorování generace trombinu u pacientů léčených kumariny metodou trombin- generační test
 (Markéta Slánská)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rfbz2/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Kvantifikace generace trombinu u pacientů s vzácnými krvácivými chorobami způsobenými vrozeným defektem koagulačních faktorů
 (Anna Komendová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dlnwo/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Profil generace trombinu u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií léčených dle protokolu ALL-IC BFM 2002
 (Kateřina Toušovská)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q53cb/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Porovnání stanovení hladiny dabigatranu a reziduální aktivity jím inhibovaného trombinu
 (Markéta NĚMCOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//917ex1// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Možnosti detekce přímých inhibitorů trombinu
 (Markéta NĚMCOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yzluf7// | Chemie / Bioorganická chemie | Theses on a related topic

Diagnostické možnosti přímé generace trombinu
 (Pavla Pospíšilová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//dq9en3// | Biochemie / | Theses on a related topic

Možnosti detekce nepřímých inhibitorů trombinu
 (Monika ZHÁNĚLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l6wsn0// | Chemie / Bioorganická chemie | Theses on a related topic

Laboratorní stanovení fibrinogenu koagulačními metodami
 (Kateřina ŽILLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kutq62// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Problematika antikoagulancií
 (Magdaléna FEDIČOVÁ)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//eujo3x// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic