Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

trombofilie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hereditární trombofilie - Leidenská mutace faktoru V
 (Vendula Bednaříková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z49ty/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Trombofilie v ordinaci praktického lékaře a její socio-ekonomické dopady
 (Zsolt Kecskeméthy)

2012, Disertační práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vb0n02// | Specializace ve zdravotnictví / Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů | Theses on a related topic

Význam vyšetření trombofilních mutací v reprodukční medicíně
 (David Kubíček)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvrs0/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Sledování změn hemokoagulace a hemostázy u nemocných s bronchogenním karcinomem
 (Bohdan Kadlec)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ugzs8/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Hyperkoagulační stavy u nemocných s nespecifickými záněty střevními: vztah k aktivitě nemoci, komplikacím, predispozice
 (Lucie Prokopová)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vno4t/ | Všeobecné lékařství / Vnitřní lékařství | Theses on a related topic

Systém komplexní péče o pacienty s antifosfolipidovými protilátkami
 (Alena Elgrová)

2006, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdkqw/ | Všeobecné lékařství / Vnitřní lékařství | Theses on a related topic

Úskalí života s onemocněním Von Hippel - Lindau
 (Eva ŠEREDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h07ak8// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vyšetření D-dimeru u pacientů z okresu Jindřichův Hradec
 (Veronika PROCHÁZKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//db74fa// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic