Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

antikoagulační léčba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti detekce přímých inhibitorů trombinu
 (Markéta NĚMCOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yzluf7// | Chemie / Bioorganická chemie | Theses on a related topic

Monitorování generace trombinu u pacientů léčených kumariny metodou trombin- generační test
 (Markéta Slánská)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rfbz2/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Antikoagulační léčba se zaměřením na pacienty s fibrilací síní
 (Martina VANÍČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//po1d65// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Theses on a related topic

Vliv antikoagulační léčby na vyšetření aktivovaného parciálního tromboplastinového času
 (Tereza KRÁLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//f87oz9// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Hereditární trombofilie - Leidenská mutace faktoru V
 (Vendula Bednaříková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z49ty/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic