Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dejiny vyzkumu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Virginie Woolfová a dějiny britského feminismu
 (Miroslava NEMCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//37qbf1// | Historické vědy / Obecné dějiny | Theses on a related topic

Dějiny Chocně, historie a současnost místního školství a začlenění tohoto tématu do výuky
 (Tereza MŇUKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cztulb// | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Dějiny Dolního Benešova
 (Jarmila KOŘÍNKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//v8lgot// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Studium dějin Ruska a SSSR v dílech československých historiků 1945-1989 ve vazbě k Československo-sovětským institutům a Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV
 (Lenka Vlčková Kryčerová)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqhqd/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - obecné dějiny | Theses on a related topic

Historie archeologického výzkumu slovanského hutnictví na Blanensku ve vztahu k dějinám hutnictví železa v Evropě
 (Monika Vintrová)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e90gz/ | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

Regionální dějiny Jablonecka s ohledem na soužití Čechů a Němců v dějepisném vyučování na SŠ
 (Miroslav POČINEK)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bcu4ee// | Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ ČJ-DE | Theses on a related topic

Příspěvek k vyučování dějin druhé světové války na Liberecku a Jablonecku (Tři terénní výzkumy Severočeského muzea v Liberci a pedagogické využití jejich závěrů)
 (Lubor Lacina)

2011, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmwgg/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy | Theses on a related topic

Archeologický výzkum Břeclav-Pohansko ve světle archivních materiálů
 (Marie Salvetová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhcyj/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Ekonomické dějiny města Chrudimi
 (Monika JIRUŠKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ccdn97// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Regionální dějiny v letech 1867 – 2011 a jejich aplikace do celospolečenského kontextu v projektové výuce. Význam Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše na Brněnsku.
 (Markéta Holubová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vizn8/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic