Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Účtovná závierka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Výkaz ziskov a strát v SR a podľa IFRS
 (Viera Hrabková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/grybj/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Účtovná závierka podľa aktuálneho princípu účtovníctva SR, jej verný a pravdivý obsah a zosúladenie s IFRS
 (Jitka Mihoková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/yhr3h/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Analýza podniku na základe finančných a nefinančných ukazovateľov
 (Janette Takáčová)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/tk6co/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Využití finanční analýzy a finančního benchmarkingu v podniku
 (Boris Bízek)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/khc1j/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza likvidity a zadlženosti vybraného podniku
 (Ľubomíra Rušinová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ry1v6/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Finančné plánovanie a projekcia finančných ukazovateľov
 (Anna Budzáková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/yk4yg/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podniku
 (Marcel Pasternák)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kpec2/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Rozhodovanie o štruktúre a veľkosti zdrojov krytia podniku
 (Roman Bitter)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/q2zka/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Audit účtovnej závierky obchodných spoločností
 (Lucia Mikulášiková)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/jmiwp/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Audit účtovnej závierky obchodných spoločností
 (Lucia Mikulášiková)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/jmiwp/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)