Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Duchennova, svalová, dystrofie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Duchennova svalová dystrofie: Analýza stresu endoplazmatického retikula zapříčiněného absencí dystrofinu v kmenových buňkách
 (Tomáš Urban)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ea0gn/ | Biochemie / Genomika a Proteomika | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče u nemocného s diagnozou svalové dystrofie
 (Brzobohatý Brzobohatý)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/pdw34/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Analýza molekulárních mechanizmů srdečního selhání u Duchennovy/Beckerovy svalové dystrofie s využitím hPS buněk
 (Ivan Frák)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n9eci/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Dystrofie
 (Nikola Vondráčková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ln0j94// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Liečebná rehabilitácia u Duchennovej a Beckerovej muskulárnej dystrofie
 (Viktória MARTINČEKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//afm97b// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Indukované pluripotentní kmenové buňky v modelování neurodegenerativních onemocnění
 (Julie Fritscherová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lo5e3/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Indukované pluripotentní kmenové buňky v modelování genetických onemocnění
 (Monika Šeneklová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixeg4/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Lidské indukované pluripotentní buňky jako zdroj pro přípravu endotelií
 (Martina Sýkorová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf8xs/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Kmenové buňky – nový nástroj pro hodnocení toxicity?
 (Sabina Váňová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqncf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Efekty bioaktivních látek na lidské embryonální kmenové buňky a z nich derivované progenitory
 (Marta Dzimková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czes3/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)