Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

human, embryonic, stem, cells

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 48 theses)
Lidské indukované pluripotentní buňky jako zdroj pro přípravu endotelií
 (Martina Sýkorová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf8xs/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Indukované pluripotentní kmenové buňky v modelování neurodegenerativních onemocnění
 (Julie Fritscherová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lo5e3/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Indukované pluripotentní kmenové buňky v modelování genetických onemocnění
 (Monika Šeneklová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixeg4/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Reakce na poškození DNA u lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk a vliv této reakce na replikační stres a genomovou (ne)stabilitu
 (Tereza Juráková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p1ei5/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Efekty bioaktivních látek na lidské embryonální kmenové buňky a z nich derivované progenitory
 (Marta Dzimková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czes3/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Sledování genomové stability lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk
 (Daniela Řeháková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/js7hr/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Rozdíly v opravných mechanismech DNA u různých typů lidských pluripotentních kmenových buněk
 (Jakub Mišťúrik)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pej6w/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Modelování Alzheimerovy nemoci pomocí lidských indukovaných pluripotentných kmenových buněk
 (Martin Král)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iheet/ | Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Theses on a related topic

Senzitizace lidských embryonálních kmenových buněk k TRAILem indukované apoptóze poškozením DNA
 (Lucie Pešková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xsyou/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Potential applications of cardiomyocytes differentiated from human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells in the diseases of the human heart
 (Martin Pešl)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d21dv/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 48 theses)