Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

private university

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The University and Private Company Cooperation in the Context of talent Management: Technical University of Liberec and Valbek, spol. s r.o.
 (Michal Hlavnička)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tzd5z/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration | Theses on a related topic

Implementace BI na soukromé vysoké škole
 (Jakub Kašpar)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28308 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Analýza a optimalizace podnikových procesů soukromé VŠ
 (Michal Větrovec)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45915 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Racionalizace procesu realizace odborných praxí na soukromé vysoké škole
 (Marie Dohnalová)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m4kzhj// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Financování soukromých vysokých škol v ČR
 (Kristýna Kotrlová)

2015, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//f67jpj// | Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru | Theses on a related topic

Postavení studenta jako klienta - srovnání veřejné a soukromé VŠ
 (Iboja Fišerová)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bsvgg/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic