Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Územní plán

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Územní studie rozvojové plochy pro hromadné bydlení v Bohuslavicích
 (Jiří Pchálek)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133931 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Obec jako stavebník v přípravě rozvojových zón pro bydlení na příkladu obce Žleby
 (Vladimír Šindelář)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/y4hen/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Zastavovací studie území pro individuální bydlení v obci Korytná
 (Igor Bublík)

2011, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89935 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Objemová studie bydlení pro seniory v obci Závada
 (Veronika Zajícová)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129230 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Možnosti podpory obcí při řešení otázky bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi.
 (Ivana RASZKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//aniwfz// | Sociální politika / Komunitní rozvoj | Theses on a related topic

Územní studie lokality "Za Humny" v obci Dolní Lhota pro účel individuálního bydlení
 (Zdeněk Válek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105628 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Nabídka a realizace sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel na příkladu města Bílovec
 (Gabriela PLEVOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//w0rpd8// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Obec jako stavebník v přípravě rozvojových zón pro bydlení na příkladu obce Žleby
 (Vladimír Šindelář)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/y4hen/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Obec jako stavebník v přípravě rozvojových zón pro bydlení na příkladu obce Žleby
 (Vladimír Šindelář)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/y4hen/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Obec jako stavebník v přípravě rozvojových zón pro bydlení na příkladu obce Žleby
 (Vladimír Šindelář)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/y4hen/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)