Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

právní forma podnikání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Přechod podnikání z osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným a jeho vliv na daň z příjmů
 (Eva Duží)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107056 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Dopad daňové reformy na daň z příjmu fyzických osob a další odvody
 (Martina Mikešová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/o9dk4/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Aspekty rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby
 (Veronika Miková)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rljvnz// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Přechod podniku s živnostenským oprávněním na společnost s ručením omezeným ve firmě Tomáš Lotko
 (Robin Lotko)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//52bco3// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Srovnání redistribučního působení zdanění osobních příjmů a odvodů z mezd a souvisejících veřejných dávek v Česku a v Německu
 (Jan Bernas)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/js708/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Změny daňové a sociální politiky od roku 2010 a jejich ekonomické důsledky
 (Tereza Flíglová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/rw2vd/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání | Theses on a related topic

Mzda zaměstnance, její zdanění a související sociální a zdravotní pojištění
 (Radovan Mareš)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ab0dj/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí
 (Renáta Davidová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/u2v26/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Srovnání účetních a daňových aspektů podnikání fyzických osob v České republice a ve Velké Británii
 (Monika Nožičková)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgywk/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Komparace účetních a daňových povinností individuálních podnikatelů v ČR a USA
 (Michaela Hinnerová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78485 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)