Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Business Intelligence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 45 theses)
Transfer of professional development to classroom teaching. An analysis of professional development courses at the University College of Teacher Education in Vienna, Austria.
 (Martin Klein)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wleb1/ | Sociology / | Theses on a related topic

Intrusion Detection System with k-means data mining and outlier detection approach
 (Sandeep Kumar Chandel)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jgnvz/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Data mining process automatization of air pollution data by the LISp-Miner system
 (Zuzana Ochodnická)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44071 | Aplikovaná informatika / Znalostní technologie | Theses on a related topic

Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky
 (Libor Juhaňák)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yabfk/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Data Warehouse for Educational Data Mining
 (Jaroslav Bayer)

2012, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9dbx/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Nástroj pro přípravu dat pro data mining v systému EasyMiner
 (Martin Svatoš)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72560 | Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie | Theses on a related topic

Automation of Descriptive Data Mining: The Use of External Data in the Evaluation Phase
 (Viktor Nekvapil)

2013, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75753 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Návrh a implementace business intelligence řešení
 (Tomáš Kocábek)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j39lr/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Implementace Business Intelligence řešení v podnikovém prostředí
 (Martin Urban)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4244 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Pilotní implementace Business Intelligence v obchodní firmě
 (Ján Savka)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68668 | Aplikovaná informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 45 theses)