Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

řízení portfolia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Selection and implementation of open source tool for project portfolio management
 (Jan Marek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52844 | Aplikovaná informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Vyuţití Microsoft Project Serveru 2010 pro účely výuky řízení portfolia projektů
 (Tomáš Lojka)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28398 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Zvýšení efektivity projektového řízení při vývoji software s využitím týmových nástrojů Team Foundation Server 2010 a interního informačního systému
 (Lukáš Kozák)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92928 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace systému EPM 2010 pro podporu výuky řízení projektů a portfolia
 (Roman Nedzelský)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33516 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Projektový management s podporou nástroja MS Project Server, možnosti nasadenia a správy
 (Miroslav Hajžuš)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26671 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Řízení portfolia inovací v podniku
 (Alexandra Kočí)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwltb/ | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

Management portfolia v pojišťovacích společnostech
 (Pavlína Třísková)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1talqd// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Metody řízení portfolia projektů ve firmě/organizaci
 (Jiří Ptáček)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cnkfd8// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Aplikace moderních nástrojů řízení projektů a portfolia ve vybraném podniku
 (Štěpán Mazanec)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50444 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Řízení portfolia projektů
 (Tadeáš JANDA)

2020, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7tuceo// | Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)