Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Projektový management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Růst a vývoj dětí studie ELSPAC
 (Martin Čuta)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kf6nc/ | Biologie (čtyřleté) / Antropologie | Theses on a related topic

Parametrická studie těsnící zátky v hlubinném úložišti radioaktivních odpadů
 (Eliška Pavelková)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129180 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Studie proveditelnosti
 (Gabriela Hloušková)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jowl3/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Studie proveditelnosti
 (Jakub Máša)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n9svb/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Studie proveditelnosti
 (Jiří Černý)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8364 | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Studie proveditelnosti implementace open source integrovaného knihovního systému Koha v knihovnách Masarykovy univerzity
 (Martin Kravec)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ttv5m/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Projekt optimalizace procesu kontroly a její dopad na náklady dané firmy
 (Jana Křiváková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//en3q8j// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti
 (Martin Kubíček)

2019, Diplomová práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/ljszi/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Projekt marketingového plánu firmy GASOTECH, s.r.o.
 (Milan Hanzalík)

2014, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//295b1i// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Projekt financování investiční akce města Zlín pomocí fondů Evropské unie
 (Huyen Tran Thu)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wotn31// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)