Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

SLA

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Životní cyklus webu spravovaného Ústavem výpočetní techniky MU
 (Iveta Burdová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f543x/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Životní cyklus produktu ve škole vaření Ola Kala
 (Veronika Doležalová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/5542/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Životní cyklus produktu vybraného podniku
 (Yvonne Mahdalová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aidi0/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Životní cyklus výrobku - případová studie ve společnosti ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
 (Mária Lazíková)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/b5x14/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Životní cyklus služby zaměřený na výrobu energie v rámci uhelné elektrárny
 (Veronika Hájková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86187 | Nerostné suroviny / Environmentální management | Theses on a related topic

Životní cyklu služeb poskytovaných v maloobchodě
 (Ladislava Šimíková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92171 | Nerostné suroviny / Environmentální management | Theses on a related topic

Životní cyklus geografického informačního systému AirMap
 (Roman Bár)

2008, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69464 | Geodézie a kartografie / 3602T002 | Theses on a related topic

SOA Governance jako další vývojový stupeň zavádění SOA architektury.
 (Ondřej Pršala)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/9117 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic