Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fotbal

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Názor žáků staršího školního věku na gymnastické dovednosti v rámci tělesné výchovy na základní škole
 (Vendula COPANIDISOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nvghk2// | Tělesná výchova pro vzdělávání / Tělesná výchova pro vzdělávání / Ekonomicko-manažerská studia | Theses on a related topic

Možnosti využití variabilního provozu ve vyučovací jednotce školní tělesné výchovy na 2. stupni základní školy
 (Kateřina KUNCIPÁLOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fvskcx// | Učitelství pro základní školy / Tv-Ge | Theses on a related topic

Motoricko-funkční příprava pro základní dovednosti ve florbalu v kategorii starší žáci
 (Marek MANDELBAUM)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sd2quz// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Rozdíly ve složkách herního výkonu ve sportovních hrách fotbal a futsal
 (Matouš NOVOTNÝ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nqgtwx// | Tělesná výchova pro vzdělávání / Tělesná výchova pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Modifikace průpravných her využitelných pro vybrané sportovní hry (basketbal, florbal, fotbal,házená)
 (Kristýna ZBOŘILOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yb8mar// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Analýza srdeční frekvence u žákyň 6. - 7. ročníku a 8. - 9. ročníku na ZŠ v Městě Albrechticích při modifikovaných sportovních hrách (florbal, fotbal, házená, basketbal)
 (Lubomír GRČEK)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//22x233// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství geografie pro střední školy | Theses on a related topic

Analýza obrazu a detekce objektů pro hru fotbal robotů
 (Dominik Dolkoš)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108683 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Hra hlavou ve fotbale a sledování hry hlavou Jana Kollera
 (Josef Fixa)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s7gt5/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Atletická příprava ve vybrané sportovní hře (fotbal)
 (Ondřej Machala)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/de3us/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Možnosti testování a srovnávání účinků regeneračních metod ve vybraném sportovním odvětví (fotbal)
 (Václav SÝKORA)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9djmlw// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic