Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

teorie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 48 theses)
Estetika, formální postupy a experimenty s obrazem a zvukem v tvorbě Woodyho a Steiny Vašulkových
 (Filip Sikora)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r963g/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Principy a postupy tvorby dashboardů a jejich uplatnění při vytváření Self Service BI aplikací
 (Zuzana Čecháková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75818 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení
 (Marie Chválová)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p2jw9/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace
 (Dana Třeštíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ab9xhf// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Z filmu do televize: transformace klasických žánrových snímků v televizní seriály a možnosti uplatnění zahraničních postupů v kontextu domácí filmové a televizní tvorby
 (Jakub Votýpka)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/xz8q6/ | Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika | Theses on a related topic

Alois Hába a jeho budovatelské písně na vlastní texty. Analytické poznámky v kontextu meziválečné tvorby a tzv. Kampflieder
 (Michaela Formanová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nzag0/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Principy a postupy tvorby reportů a jejich verifikace ve vybraných reportingových platformách
 (Filip Čelikovský)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41152 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Inspirace vybranými postupy loutkoherecké tvorby a jejich aplikace v oblasti dramatické výchovy. (Reflexe zkušeností studijního pobytu na Katedře bábkarskej tvorby VŠMU).
 (Tereza Koláčková)

2012, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/fyfbi/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Analýza a návrh aplikační podpory logistiky ve firmě Cukrovary a lihovary TTD, a.s.
 (Tomáš Davídek)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23164 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Tvorba opravných položek k pohledávkám, včetně ohodnocování bonity jednotlivých pohledávek
 (Jarmil Vlach)

2011, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/c8k12/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 48 theses)