Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

studie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Studie Plánu využívání ložiska prognózního zdroje Podhůra, včetně návrhu studie rekultivace lomu
 (Tomáš Barfus)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103047 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Rekultivace nádrží flotačních hlušin v OKR
 (Veronika Křížková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108202 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Studie Plánu využívání ložiska prognózního zdroje Podhůra, včetně návrhu studie rekultivace lomu
 (Tomáš Barfus)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103047 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Sanace a rekultivace pískovny Račiněves
 (Jiří VANĚK)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103354 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Sanace a rekultivace štěrkopískovny Ledčice
 (Jan Vaněk)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107796 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Studie Plánu využívání ložiska prognózního zdroje Podhůra, včetně návrhu studie rekultivace lomu
 (Tomáš Barfus)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103047 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Studie dotěžení výhradního ložiska vápence lomu Blížná v dobývacím prostoru Černá v Pošumaví včetně návrhu studie rekultivace lomu
 (Andrea Polická)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86726 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Studie dotěžení výhradního ložiska rohovce ve stanoveném dobývacím prostoru Chrášťany
 (Filip Kovalčík)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98429 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh na dotěžení ložiska štěrkopísku povrchovým způsobem v dobývacím prostoru Kolín - Sandberg včetně návrhu plánu rekultivace - studie
 (Andrea Polická)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97715 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Studie otvírky lomu s návrhem na vytěžení celkového množství zásob z ložiska štěrkopisků v CHLÚ Lišany
 (Petra Blínová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82442 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)