Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Java

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Extrakce digitálních prostorových dat z historických map metodami segmentace obrazu
 (Karel Jelínek)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s43r3/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Segmentace obrazu pomocí Markovských náhodných polí
 (Josef JEŽEK)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1vlhvs// | Inženýrská informatika / Řídicí a rozhodovací systémy | Theses on a related topic

Využití stromových struktur pro semi-automatickou segmentaci obrazů živých buněk
 (Tomáš Nesvadba)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cytfz/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Metoda medoidshift a její využití pro filtraci a segmentaci obrazu
 (Martin Frňka)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98513 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Segmentace biomedicínských obrazových dat na základě aktivních kontur
 (Eva Urbanková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//4poh01// | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Segmentace hlavy v hloubkových obrazech s využitím grafových metod
 (Tomáš Bartošek)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128611 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Segmentace obrazů z optické mikroskopie pro podporu laboratorní diagnostiky vybraných chorob krve
 (Pavlína Krečmerová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qgsfn/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Semi-automatic tools for image segmentation
 (Martin Moučka)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ry5fo/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Theses on a related topic

Automatizovaná analýza geometrických parametrů makularní léze
 (Jana Javůrková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104064 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Vývoj a rozšíření nástrojů pro zobrazení aktivních a pasivních aktivací mozkového kortexu použitím snímků z funkční magnetické rezonance v prostředí FOTOM-NG
 (Radka Švrčinová)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110816 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)