Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Poškození mozku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Koordinovaná rehabilitace a její realizace v organizacích pomáhajících osobám po poškození mozku v Českých Budějovicích
 (Anna PRÁŠKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x2u1a5// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Následná péče o pacienty s poškozením mozku
 (Tereza OLIVOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l2x9l5// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Vliv poškození mozku na život jedince v produktivním věku
 (Eliška Volná)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xmr8c/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Ergoterapie u osob po traumatickém poškození mozku
 (Eliška KAPUŠIOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ndm6wv// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Ergoterapeutické postupy u poruch kognitivních funkcí po traumatu mozku
 (Martina HONZŮ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//itvmyw// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Následná péče o pacienty s poškozením mozku
 (Tereza OLIVOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l2x9l5// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Neuroplasticita jako výsledek neurorehabilitace
 (Lucie MACHŮ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q5n58t// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Rehabilitace a následná péče kolenního kloubu
 (Kateřina ROZENBERGOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pnj56j// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - biologie | Theses on a related topic

Rehabilitace u pacienta po vysoké amputaci na dolní končetině
 (Petra Vostrčilová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jyos14// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)