Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

EKG signál

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Univerzální modul pro filtraci biologických signálů
 (Markéta Michalíková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87306 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Návrh stabilizačního systému RC modelu letadla
 (Luděk Zaplatílek)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//osjnlx/ZaplatilekL_NavrhStabilizacnihoSystemuRCModeluLetadla_JM_.pdf/ | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Univerzální modul pro filtraci biologických signálů
 (Markéta Michalíková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87306 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Analýza EKG signálu
 (Denisa TARANTÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b95s7b// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Algoritmy pro zpracování EKG signálu
 (Radovan Krška)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oufeup// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Extrakce příznaků z EKG signálu – laboratorní úloha
 (Magdaléna Najbrtová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136210 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Vypínatelný filtr v elektrokardiografii
 (Lucie Korpasová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108827 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Filtr pro potlačení síťového rušení v biosignálech
 (Martin Macíček)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128645 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy
 (Šimon Kochan)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pmii6/ | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

Pavilon Anthropos - historie, osobnosti a artefakty
 (Ivan Koutný)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ionfn/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)