Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Geotermální energie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití tunelových ostění pro získávání geotermální energie
 (Filip Lecián)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129025 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Využití tunelových ostění pro získávání geotermální energie
 (Filip Lecián)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129025 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Realizace řídicího systému pro tepelný výměník
 (Marek Rusz)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//bbo8gt// | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Integrovaný systém v budově - Využití odpadního tepla z průmyslové pece
 (Tomáš Večerka)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//btpvo7// | Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách | Theses on a related topic

Návrh výměníku tepla pro pasivní havarijní systém jaderné elektrárny
 (Petr Glabazňa)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114713 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Návrh topného systému fotobioreaktoru pomocí odpadního tepla z bioplynové stanice.
 (Radek Haltof)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//wwc238// | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Numerická analýza statického a dynamického zatížení na ostění tunelů
 (Jaafar Mohammed)

2019, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139192 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic