Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nízkopotenciální zdroj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Rodinný dům – Vytápění
 (Petra Strnadová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105704 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Využití nízkopotenciálních zdrojů energie horninového prostředí pomocí tepelných čerpadel typu země – voda
 (Martin Šober)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115587 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Využití nízkopotenciálních zdrojů energie horninového prostředí pomocí tepelných čerpadel typu země – voda
 (Martin Šober)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115587 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Využití tepelných stopovacích zkoušek pro stanovení propustnosti horninového prostředí
 (Radek Škarohlíd)

2020, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//wqrz30// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Pilotní analýza horninového prostředí pro instalaci vrtaného tepelného výměníku v Ostravě Mariánských Horách
 (Jan Požár)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113931 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Využití horninového prostředí jako zásobníku tepla
 (Ondrej Balážik)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kihk4/ | Geologie / | Theses on a related topic

Zhodnocení možností uskladňování přebytků tepla do horninového prostředí v areálu PZP Tvrdonice
 (Pavel Litavský)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137252 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Ekonomické dopady podpory obnovitelných zdrojů energie
 (Soňa Kratochvílová)

2012, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/gblkp/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Biomechanické zdroje energie pro napájení mobilních senzorů
 (Radka Pavelková)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119114 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

(Ne)využívání dostupných obnovitelných zdrojů energie na příkladu vybraného regionu SR a jeho důvody
 (Miroslav Lacko)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghyw9/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic