Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tepelny vymenik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Realizace řídicího systému pro tepelný výměník
 (Marek Rusz)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144636 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Tepelný výměník pro spalovnu RAO
 (Robert Olejník)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109619 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Analýza vlivu částí tepelného výměníku na proudové a teplotní pole v tepelném výměníku pomocí CFD
 (Stefan BAJIĆ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//peewgn// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Bypassový výměník vlásenkového typu
 (Jakub Smička)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99448 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Možnosti optimalizace vystrojení vrtaných tepelných výměníků sloužících jako primární okruh tepelných čerpadel země-voda.
 (Michal Porzer)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106168 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Experimentální studium možností zvyšování výkonu křížových tepelných výměníků
 (Václav Lysek)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129419 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Laboratorní výzkum změn tepelné vodivosti injektážních směsí vyplňující kolektor tepelného čerpadla
 (Matěj Křístek)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130190 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Automatizace testu úniku hélia z tepelných výměníků
 (Jan KOČIŠ)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b33b08// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

Vliv orientace vláken na pevnost kompozitní komory tepelného výměníku
 (Ondřej Hurník)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141211 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Návrh výměníku tepla z grafitových kompozitů (trubkový výměník) - (typ sůl - sůl, vstupní teplota 1000 \st{}C)
 (David RÁDL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ri53xq// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)