Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tunnel lining

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Numerická analýza statického a dynamického zatížení na ostění tunelů
 (Jaafar Mohammed)

2019, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139192 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Studium interakcí infiltračních vod na kontaktu ostění tunelu a horninového prostředí (tunel Panenská, Petrovice)
 (Markéta Šamánková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/buuxf/ | Geologie / | Theses on a related topic

Využití tunelových ostění pro získávání geotermální energie
 (Filip Lecián)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129025 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Problematika primárního ocelobetonového ostění podzemních děl
 (Marek Mohyla)

2016, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116996 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Primární kolektor Brno - vestavba nosného ostění v TG4
 (Petr Velička)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116622 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Návrh postupu provádění definitivního ostění třipruhového raženého silničního tunelu Špelc (MO Blanka)
 (Libor Stefan)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97962 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic