Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Syndrom diabetické nohy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Syndrom diabetické nohy z pohledu nemocného
 (Jitka Zemanová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rt3h4/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Péče o nohy v prevenci syndromu diabetické nohy u seniorů
 (Milena Jurajdová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u3wovu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Syndrom diabetické nohy
 (Lucie KARHANOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l15zok// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - CHIR | Theses on a related topic

Informovanost diabetiků o prevenci syndromu diabetické nohy
 (Adéla Majerová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6brs/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Syndrom diabetické nohy z pohledu sestry.
 (Eva OBERFALCEROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qjt6h6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Preventivní péče u seniorů s DM 2T při předcházení syndromu diabetické nohy
 (Blanka Kuchařová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/irvyj/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Nové trendy v léčbě ulcerací syndromu diabetické nohy
 (Jan Stryja)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cwv6s/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta se syndromem diabetické nohy
 (Monika BARTOŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uqywuv// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Edukace diabetika v prevenci syndromu diabetické nohy
 (Kamila Slavíková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//034nez// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Prevence syndromu diabetické nohy
 (Jana ONDRÁČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v3p29s// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic