Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

deprese

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ošetřovatelský proces u klienta s depresivním onemocněním
 (Adéla BUREŠOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y96ups// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces u klienta s depresivním onemocněním
 (Adéla BUREŠOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y96ups// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sestra a pacient s depresí
 (Irena MÁDROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mrj7zn// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Role sestry ve screeningu deprese u seniorů.
 (Monika VRZALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3n4y9g// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Theses on a related topic

Deprese z pohledu psychiatrické sestry
 (Hana Foltýnová Dohnalová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//frnfdq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic