Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dekompenzace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Dekompenzace jaterní cirhózy - zaměřeno na mozkový natriuretický peptid a srdeční funkce
 (Martin Radvan)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1muk/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Dekompenzace nabíjecího kapacitního proudu vedení
 (Lukáš WARNICKI)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l2tarv// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Dekompenzace nabíjecího kapacitního proudu při zapojení větrné farmy do distribuční sítě
 (Petr HRDINA)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b22xty// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Vliv dekompenzace diabetu na novorozence
 (Petra MAISTRYSZINOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8fd85t// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Dekompenzace lokální distribuční sítě DNT
 (Bohumil Wimmer)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103935 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Význam stanovení natriuretických peptidů a srdečních troponinů u pacientů s akutní dekompenzací chronickéhno systolického srdečního selhání
 (Roman Štípal)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1lb7/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Neinvazivní analýza pulzní vlny u pacientů s akutní dekompenzací chronického systolického srdečního selhání
 (Viktor Musil)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kit6c/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Revitalizace napájení objektu VT Chomutov včetně kompenzace 22 kV s dekompenzací 6 kV.
 (David VÁGNER)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//598m3d// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Verifikace poznatků o self-managementu u pacientů se srdečním selháním
 (Veronika VOJTĚCHOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//brgxjh// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Návrh dekompenzačních tlumivek pro Siemens s.r.o., závod Elektromotory Mohelnice
 (Jiří Nimrichter)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136134 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)