Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prahovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Fuzzy prahování
 (Aleš Pejznoch)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aqlbp/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Rozpoznávací systém pro analýzu osob na základě obrazového signálu
 (Jan Šlancar)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108626 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Nové metody hodnocení bavlněných vláken
 (Nayab Khan)

2017, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//xvxg3w// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Theses on a related topic

Systém pro měření a zpracování obrazového signálu v biomedicíně
 (Radka Geyerová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98959 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic