Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

BEM

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Metody hraničních prvků vyšších řádů
 (David Ulčák)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128473 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Metody hraničních prvků vyšších řádů
 (David Ulčák)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128473 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Laplaceova diferenciální rovnice a její využití ve fyzice
 (Vojtěch Chalupa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bedq8/ | Fyzika / Matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Diferenciální rovnice vyšších řádů a jejich aplikace
 (Petr Kysilka)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/el83f/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Alfred Bem a ruská sovětská literatura
 (Regina Aitova)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rvczg/ | Filologie / Filologicko-areálová studia | Theses on a related topic

Tvorba vizuálních komponent webu s využitím Object Oriented CSS a metodiky BEM
 (Jan SMRŽ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mjjqs0// | Specializace v pedagogice / Informační technologie a e-learning | Theses on a related topic

Využití teorie grafů pro optimalizaci BEM
 (Tomáš Michna)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140601 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Využití odřadu USAR v ČR a v zahraničí
 (Pavel Bem)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100056 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

BEM for Helmholtz Equations
 (Jan Zapletal)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87138 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Aplikace numerických metod BEM/FEM při analýze akustických vlastností materiálů
 (Ondřej TURECKÝ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t11whn// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)