Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

BEM

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Laplaceova diferenciální rovnice a její využití ve fyzice
 (Vojtěch Chalupa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bedq8/ | Fyzika / Matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Diferenciální rovnice vyšších řádů a jejich aplikace
 (Petr Kysilka)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/el83f/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Numerické řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvků
 (Tomáš Kalinec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116164 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Numerické řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvků
 (Tomáš Kalinec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116164 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Numerické řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvků
 (Tomáš Kalinec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116164 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic