Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

integrovaný, záchranný, systém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)
Ochrana infrastruktury v regionu Havlíčkobrodsko při mimořádných událostech vyžadujících zásah složek IZS a následná rizika pro zasahující hasiče spojená s jejich činností na místě události.
 (Pavel Kubát)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/cemf9/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Archaeobotanical analyses of the cereals from the Aeneolithic site at Modřice (Czech Republic) on the perspective of the beginnings of cereal domestication in the Near East
 (Kateřina Mrkvičková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y44m6/ | Archeologie / Pravěká archeologie Předního východu | Theses on a related topic

A Comparsion of the Impact of Experiental Intervention on Subjective Perceptions of Health between University Students in the Czech Republic and the United States of America
 (Jana Stará)

2018, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bcp0b/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

A Deep Story of the Czech: The Social Meanings of Roma in Czech Society
 (Ondřej Klíma)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v20l7/ | Sociologie / | Theses on a related topic

"Pravda vítězí" The Czech Victimisation Narrative and the Creation of the First Czechoslovak Republic in the Beginning of the Twentieth Century
 (Maeva Carla CHARGROS)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eq0sxz// | Humanities / Euroculture | Theses on a related topic

Evropské strukturální a investiční fondy a jejich využití v ČR se zaměřením na cestovní ruch
 (Richard Knížek)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76517 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza nákladů a vývoje na trhu noční železniční dopravy v České a Slovenské republice po vstupu soukromých dopravců od roku 2014 do roku 2017
 (Sebastián Čarek)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74829 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Strukturální fondy a jejich využití v ČR v oblasti podpory výzkumu a inovací
 (Petra Tomešová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48541 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská integrace | Theses on a related topic

Sociální exkluze a řešení problémů na trhu práce v České republice a Evropské unii
 (Petra Bartáková)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tb46w/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Specifika informační podpory v podmínkách zdravotnické záchranné služby kraje
 (David SAMSONEK)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dyuldc// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)