Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kardiopulmonální, cerebrální, resuscitace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Jednotné postupy kardiopulmonální cerebrální resuscitace v nemocničních podmínkách - skutečně to víme?
 (Tereza Hamouzová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bt40qm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Znalosti a dovednosti nelékařského zdravotnického personálu Fakultní nemocnice Brno v oblasti rozšířené neodkladné resuscitace dospělých
 (Jan Dvořáček)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cf1n8/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Neodkladná resuscitace ve výjezdové skupině rychlé zdravotnické pomoci
 (Jan LASOVSKÝ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jyt7j5// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Výcvik neodkladné resuscitace na záchranných službách. Vliv výcviku na kvalitu resuscitace
 (Kateřina Šťovíčková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ynraog// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Rozšířená kardiopulmonální resuscitace ve dvoučlenných posádkách zdravotnické záchranné služby
 (Jakub SCHÖN)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bs8a24// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Neodkladná resuscitace v terénu
 (Michal Pluhař)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wi9dgf// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Pohledy na zahájení resuscitace po mimonemocniční náhlé zástavě oběhu
 (Linda Truhličková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gg15cf// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Hodnocení kvality kardiopulmonální resuscitace před příchodem resuscitačního týmu v nemocnici
 (Lukáš PLAČEK)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//brgids// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Základní neodkladná resuscitace u dětí a laická veřejnost
 (Eva Čočková)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wrn55/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Úroveň znalosti základní neodkladné resuscitace u nelékařských pracovníků pracujících na geriatrických lůžkách
 (Olga Škaroupková)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fw6ok/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)