Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Důlní plyn jako palivo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Porovnání výrob kogenerační jednotky při použití bioplynu a zemního plynu
 (Miroslav ADÁMEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//sufl0r// | Energetika / Energetika - teplárenství | Theses on a related topic

Využití biomasové kotelny s kogenerační jednotkou v Teplárně Žatec a její vliv na životní prostředí
 (Kamila KNOPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5f0ntk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Koncepční návrh kogenerační jednotky pro doplnění soustavy CZT
 (Martin Kuděla)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144558 | Energetické stroje a zařízení / | Theses on a related topic

Monitorování parního cyklu kogenerační jednotky
 (Vít MADRON)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//j3cwuz// | Energetika / Energetika - teplárenství | Theses on a related topic

Vliv malých zdrojů na kvalitu elektrické energie
 (Martin Mižďoch)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108480 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Vliv druhu zplyňované biomasy na kvalitu vyrobeného plynu pro kogeneraci
 (Jana Kremeňová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97779 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vliv použité biomasy na ekonomiku provozu bioplynové stanice
 (Vít KMOCH)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pbtsrn// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Výzkum využití biomasy jako akumulační zdroj energie s aplikací na řízení kogeneračních jednotek
 (Michal Špaček)

2019, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137497 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Provozování bioplynové stanice v obci Pochvalov a její vliv na životní prostředí
 (Lucie Marešová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86246 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Vliv důlních zařízení na napájecí síť
 (Michal Álló)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108690 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)