Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

signální plán

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Návrh signálního plánu křižovatky
 (Martin Klosík)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129699 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Optimalizace signálního plánu světelně řízené křižovatky v simulačním programu Witness
 (Ondřej Vícha)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136908 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Analýza nového softwarového produktu pro návrh signálních plánů
 (Adam Gassmann)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104729 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Návrh signálního plánu pro řízení provozu na vybrané křižovatce
 (Karel Golc)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93919 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Návrh způsobu řízení světelné křižovatky pomocí simulace
 (David Tvrdý)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81080 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Návrh úprav na křižovatce Výstavní - Železárenská - Průmyslová v Ostravě
 (David Šmíd)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84053 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness
 (Filip Žilka)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyive/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Simulační studie provozu skladu nábytkářského podniku s využitím simulačního programu Witness
 (Petr ŠOŠOLÍK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//23bfsc// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Využití simulačního prostředí Witness při zefektivnění provozu školní jídelny
 (Tomáš Milo)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//axwg29// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Simulace okružní křižovatky v software Witness
 (Jakub Horáček)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87981 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)