Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

HPSim

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Návrh simulačního modelu silniční dopravy pomocí Petriho sítí
 (Václav KALČÍK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//spjvr6// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Návrh simulačního modelu silniční dopravy pomocí barvených Petriho sítí
 (Ondřej POKORNÝ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ptmdv1// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Aplikace metod z teorie grafů pro analýzu Petriho sítí
 (Petr Šlachta)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119133 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace notace BPMN a Petriho sítí pro podporu metodiky lean manufacturing
 (Antonín Srna)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yhyh2m// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Výpočet stavového prostoru podtřídy barvené Petriho sítě
 (Jiří Engliš)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zz8g71// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Návrh simulačního modelu energetického managementu malé solární elektrárny v závislosti na potřebách domácnosti pomocí Petriho sítí
 (Pavel JARKOVSKÝ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//54adqb// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Využití Petriho sítí pro řízení procesů
 (Markéta Zubalíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104520 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Theses on a related topic

Neurčitost a spravedlivost při modelování v Petri sítích
 (Martin Ibl)

2015, Disertační práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lzm8yx// | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Modelování a kvalitativní analýza fotosystému II pomocí Petriho sítí
 (Vilém Děd)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzn8b/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Sofwarový nástroj pro modelování a simulaci Fuzzy Petriho sítí
 (Petr ŠTĚPÁN)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//enh0cg// | Informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)