Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Tuhá alternativní paliva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)
Kritéria pro výběr efektivní technologie pro energetické využívání směsných komunálních odpadů v podmínkách ČR
 (Radim Kovařík)

2014, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101832 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Možnosti stabilizace konečného produktu z čištění spalin ze zařízení pro energetické využití odpadů Praha – Malešice v závislosti na druhu alkalického pojiva a na procesních podmínkách
 (David Šimek)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119240 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Analýza v oblasti posuzování vlivů spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů na ŽP v České republice
 (Ondřej Měrka)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92113 | Nerostné suroviny / Environmentální management | Theses on a related topic

Zařízení pro udržování konstantního tlaku vzduchu na výstupu z kompresoru při využití jeho kompresního tepla pro výrobu elektřiny
 (Lukáš Šubrt)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129475 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití komunálních odpadů na životní prostředí v České republice
 (Marta Lapčíková)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105748 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Technologie pro energetické využití odpadů
 (Tomáš TIMOFIEJEV)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5vvl49// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Určení optimálních mechanických a fyzikálně-chemických vlastností paliv pro ZEVO.
 (Michal Šafář)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//cgmxqt// | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Možnosti využití bezdrátového zařízení pro sledování zátěže pacienta a porovnání s
 (Jitka Říhová)

, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//s2mklo// | Biomedicínská a klinická technika / | Theses on a related topic

Optimalizace vysokotlakého zařízení pro výplach solného jádra pístu pro spalovací motory.
 (Jaroslav MÁTL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kd70o6// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Návrh zařízení pro tvorbu náhradního vysokopecního plynu na bázi zemní plyn + dusík pro plynové hospodářství hutního závodu
 (Zdeněk Smetana)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87980 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)