Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

electrochemistry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA
 (Monika Hermanová)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgqi0/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Využití gelové elektroforézy pro detekci 3´-konců DNA prodloužených terminální deoxynukleotidyltransferázou.
 (Denisa DROZDKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vyrgq5// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA
 (Monika Hermanová)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgqi0/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

New modifications of nucleotides and DNA for study and regulation of DNA-protein interactions
 (Michaela Slavíčková)

2018, Disertační práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//nnmk0z// | Chemie (čtyřletá) / | Theses on a related topic

Elektrochemické biosenzory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí
 (Jiří Červeň)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/agddl/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Srovnání metod značení DNA se zaměřením na studium apoptózy a DNA protein interakcí
 (Lilly DEJOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nzjlq1// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Interakce proteinů s DNA se zaměřením na i-motivy
 (Veronika Bosáková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/usrgl/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Nové možnosti aplikace interakcí boronových kyselin s důrazem na elektrochemicky aktivní deriváty
 (Martin Konhefr)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/euuhd/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Elektrochemie flavonolignanů a jejich interakce s DNA
 (Petra JUŘICOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vu08kq// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Interakce proteinu p53 s DNA: studium vlivu látek modulujících strukturu DNA, koncentrace solí a využití elektrochemických metod ke studiu protein-DNA interakcí
 (Peter Šebest)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gukpk/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)