Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

buněčné linie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ligandy rozpoznávající alternativní struktury DNA: studium vazby ligand-DNA v roztoku a na elektricky nabitých površích a vliv na viabilitu buněk
 (Petra Mikušová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v4vlt/ | Biochemie / | Theses on a related topic