Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

DNA nanotechnologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Dokování proteinů do map z mikroskopie atomárních sil
 (Pavol Mikulaj)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3j9o/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Studium vybraných struktur pomocí mikroskopie atomárních sil
 (Patrick Gono)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmsxi/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Tvorba bezpečnostních značek pomocí mikroskopie atomárních sil
 (Josef KUDĚLKA)

2019, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mak292// | Inženýrská informatika / | Theses on a related topic

Využití mikroskopie atomárních sil ke studiu hydrogelových systémů
 (Kateřina Lišková)

2022, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//plwq5t// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Speciální metody mikroskopie atomárních sil.
 (Michal Brixí)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6950 | Fyzika / Fyzikální měření a modelování | Theses on a related topic

Mikroskopie atomárních sil v biologii.
 (Sandra Bornová)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB13578 | Fyzika se zaměřením na vzdělávání / Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Automatické vyhodnocení obrázků DNA origami z mikroskopie atomárních sil
 (Kristýna Jirásková)

2023, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//kvfy0u// | Biomedicínská a klinická informatika / | Theses on a related topic

Mikroskopie atomárních sil polotuhých materiálů
 (Anna Šudáková)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//alze4c// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Lokální struktury DNA, jejich analýza a využití v DNA origami
 (Jakub Vilímek)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6xq8/ | Molekulární biologie a genetika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)