Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kredit skóring

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Vývoj a kalibrace kredit skóringových modelů
 (Eva Horáčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4lqm/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Comparison of credit risk scoring model recalibration approaches
 (Evgenii Danilov)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82357 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Logistická regrese v systému Statistica
 (Tetiana Boiko)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3nqa/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Multinomická logistická regrese, Trojcestné ROC, VUS
 (Juraj Kapasný)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ei7h1/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Logistická regrese
 (Filip Zlámal)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jkx3p/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Rozšíření logistické regrese směrem k nelineárním modelům
 (Radovan Oprendek)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wdnpv/ | Matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Srovnání klasické regrese a neuronových sítí při prognóze měnového kurzu
 (Inga Nikonova)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84268 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Predikce pravděpodobnosti otevření úvěrového účtu pomocí neuronových sítí a logistické regrese
 (Michael Kos)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77828 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Vývoj a kalibrace kredit skóringových modelů
 (Eva Horáčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4lqm/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Umělé neuronové sítě a jejich aplikace
 (Aleksandr Podyablonskiy)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ml6jt/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)