Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mapová symbolika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

A Lexicological Study of Crisis Management Terminology
 (Jiří Dvořák)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fi8pn/ | Filologie (čtyřleté) / Anglický jazyk | Theses on a related topic

Specifika oddělující krizový management od obecného hospodářského managementu
 (Jiří Kolek)

2019, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/ca1ri/ | Veřejná správa / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Strategické vedenie hotelu so zameraním na krízový management
 (Michaela Urbanová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13119/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna
 (Michaela Ceklová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paaeg/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Mapová symbolika v krizovém řízení
 (Kateřina Tajovská)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pn9x4/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Analýza využitelnosti geoinformací ze zdrojů typu Big data v procesech krizového řízení
 (Filip Leitner)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxb9l/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Mapová symbolika v krizovém řízení
 (Kateřina Tajovská)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pn9x4/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Návrh znakových sad pro krizový management
 (Monika Navrátilová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/htqju/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic