Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

interaktivní výuka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
E-learning - nove interaktivni metody vyuky s akcentem na multimédia
 (Michal Budinský)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27383 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Interaktivní výuka ve vybraných kapitolách z dějin hudby na středních školách
 (Klára ROSENBERGOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//19x2us// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ HV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Badatelsky orientovaná výuka s využitím modulů
 (Jana Širůčková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s43rf/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství fyziky pro základní školy | Theses on a related topic

Výuka zeměpisu místního regionu s podporou interaktivní tabule
 (Alena Krchňáčková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/civh1/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Výuka vybraných témat pro výuku matematiky na ZŠ s interaktivní tabulí - planimetrie
 (Jan BABKA)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pbasxt// | Učitelství pro základní školy / M-TV/ZŠ | Theses on a related topic

Výuka regionu Jižní Ameriky s interaktivní tabulí - pracovní sešit
 (Marie Cupáková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hilox/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Interaktivní výuka desetinných čísel na ZŠ
 (Jitka HODINOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qeduq2// | Učitelství pro základní školy / M-VT/ZŠ | Theses on a related topic

Interaktivní výuka na 1. stupni ZŠ
 (Martin MAUR)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zoc05m// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Interaktivní výuka tématu Slovní úlohy na ZŠ
 (Jiřina ČÍHALOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0zg10e// | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Interaktivní výuka matematiky v 7. třídě ZŠ
 (Blanka KOVÁŘOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tc7bfp// | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)