Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

age estimation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odhad věku s pomocí objemových charakteristik zubů u současné středoevropské populace
 (Alexander Morávek)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h9tr1/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Projevy stárnutí na kostře člověka a jejich využití při odhadu dožitého věku
 (Marek Daňko)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czy1m/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Odhad věku posledního divokého koně - koně Převalského (Equus przewalskii)
 (Nicola ROLLINGEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kp1xta// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Určení pohlaví a stáří při terénním výzkumu a laboratorním zpracování na příkladu pohřebiště Diváky- Padělky za humny
 (Pavlína Kuželová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s8rd8/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Dětství v historii a prehistorii
 (Ivona Slobodníková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lb66d/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody
 (Kateřina POSPÍŠILOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bt0nh3// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic