Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cyanobakterie (sinice)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Subaerické sinice/cyanobakterie v Národním parku Slovenský ráj (Slovensko) - druhová diverzita, ekologie a taxonomie
 (Iva Dadáková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p5r57/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Charakterizace specifických účinků matabolitů sinic a řas
 (Jana Priebojová)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/owx7l/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Fylogeneze toxinů sinic
 (Ravi José Tristao Ramos)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mg7bm/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Charakterizace a účinky komplexních směsí látek z vodního květu sinic
 (Kristýna Jánová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k9ouj/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Subletální účinky a biomarkery ekotoxicity sinic
 (Hana Paskerová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bg0yj/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Specifické účinky sinic a jejich složek
 (Eliška Sychrová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t164y/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Ekotoxicita komplexní biomasy sinic a jejich složek
 (Eliška Sychrová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8skp/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Biomarkery ekotoxicity sinic
 (Hana Paskerová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozrts/ | Biologie / | Theses on a related topic

Biomarkery toxického působení sinic u vodních obratlovců a ptáků
 (Hana Paskerová)

2010, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw8yo/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Ekotoxicita komplexních vzorků vodních květů sinic
 (Hana Pernicová)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/agrxv/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)