Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

jedle

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Bříza bělokorá jako přípravná dřevina při zalesňování kalamitních holin jedlí bělokorou: vliv na podmínky prostředí a vybrané ekofyziologické parametry jedle
 (Veronika Štefková)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ikep3k// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Ekofyziologické aspekty rastu jedle bielej v podsadbách pod prípravnou drevinou brezou previsnutou
 (Eva Beňová)

2021, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tq23xv// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
 (Martin Konvičný)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//k6n9aj// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Vyhodnocení souběžné obnovy jedle a pionýrských dřevin v raných fázích vývoje porostu - TVP Tornádo
 (Václav Čermák)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//s34opa// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Odrůstaní výsadeb jedle bělokoré (Abies alba Mill.) pod mladými březovými porosty na severní Moravě
 (Šimon Dolenský)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1lpbhk// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Genetické aspekty produkce lesního reprodukčního materiálu jedle bělokoré
 (Róbert Ondrejčík)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//igmt0e// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Vliv intenzity výchovného zásahu na formování březového porostu a růst podsadby jedle bělokoré
 (Tereza Pišlová)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rr3j7r// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Možnosti využití souběžné obnovy břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) a jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v podmínkách ŠLP Křtiny
 (Lukáš Sedmík)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9ix41w// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Obnova jedle a přípravných dřevin na kalamitní holině
 (Jan Sekanina)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//88vyl9// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu jedle bělokoré (Abies alba) v oblasti Šumavy
 (Václav Kopa)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f3f83o// | Lesnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)