Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

udrzitelne stravovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Flexitariánství jako udržitelný způsob stravování
 (Monika Kunzová)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frb3b/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic

Vliv alternativních forem stravování na udržitelný rozvoj kulturní krajiny
 (Kristýna Filová)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gk5kvb// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Možnosti a překážky zavádění biopotravin do školního stravování na Klatovsku
 (Eliška NEUMAYEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kws4tb// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic

Využití sezónních surovin od regionálních dodavatelů ve školním stravování
 (Daniela RŮŽIČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l9l2na// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic

Hodnocení udržitelnosti rozvoje vybraného podniku
 (Viktoria Marschnerová)

2021, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//4gpnza// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Using behavioural economics for effective policy design to improve individual and population well-being
 (Ondřej Kácha)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pi2ql/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Utilization of algae in food industry
 (Kateřina Patloková)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5iemnp// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic