Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

čárka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Detekce interpunkce v češtině: analýza problémů a vylepšení
 (Jakub Machura)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cq58j/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET
 (Jakub Machura)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zujom/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET
 (Jakub Machura)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zujom/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

dvě.čárky.
 (Tereza Agelová)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/zlhgj/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

Vybrané problémy výpočtů na PC s pohyblivou řádovou čárkou
 (Nomindalai Naranbaatar)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fm1ghi// | Informační technologie / | Theses on a related topic