Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

analytický tvar slovesa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Syntaktická analýza s využitím postupné segmentace věty
 (Vojtěch Kovář)

2009, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nl1iv/ | Informatika / | Theses on a related topic

Automatická analýza srozumitelnosti textu
 (Markéta Masopustová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ec298/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Automatická oprava chybného uvození vedlejších vět
 (Štěpán Mach)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j404j/ | Počítačová lingvistika / | Theses on a related topic

Analýza chyb účastníků kyberbezpečnostního tréninku
 (Lýdie Hemalová)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mdf07/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Automatická detekce chyb v gramatické shodě v češtině
 (Marie Novotná)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xj7dv/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Tvorba syntaktických pravidel pro detekci frází v rámci analyzátoru SET
 (Iveta Beranová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2mxx/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Automatic Syntactic Analysis for Real-World Applications
 (Vojtěch Kovář)

2014, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iadwb/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic