Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zrakové postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 43 theses)
Profesní etika pro střední zdravotnické školy - výukové materiály pro žáky s metodickými pokyny pro odborné učitele
 (Hana Minaříková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mbst3/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Analýza učebnic vlastivědy pro základní školy a školy pro žáky s lehkým mentálním postižením
 (Martina Tomášková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5028 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Výukové materiály pro matematiku na 2. stupni základních škol pro žáky se sluchovým postižením
 (Nikola DOSTÁLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vcjilc// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Srovnání vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole pro žáky se zrakovým postižením
 (Anna Ferdinandová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vka5a/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Tvorba učebních textů pro výuku předmětu informatika pro žáky 1. stupně ZŠ
 (Denisa FILÁKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yhut6t// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na škole pro žáky se sluchovým postižením
 (Lada Vacková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lr6s9/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Řemeslné vzdělávání na střední škole pro žáky s tělesným postižením
 (Milada Kyjovská)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hcboi/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití systému SignWriting ve výuce na prvním stupni základní školy pro žáky se sluchovým postižením
 (Andrea Lázničková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h61oo/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Netradiční metody výuky matematiky na 1. stupni základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a chování.
 (Gabriela Látalová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oofxl/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Srovnání vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole pro žáky se zrakovým postižením
 (Anna Ferdinandová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vka5a/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 43 theses)